How much does it cost to integrate IT systems and is it worth it? We checked

How much does it cost to integrate IT systems and is it worth it? We checked

Różnego typu systemy komputerowe są podstawą funkcjonowania niemal każdej współczesnej firmy. Jednocześnie w wielu przypadkach okazuje się, że różne narzędzia nie są ze sobą kompatybilne, co rodzi poważne problemy z użytkowaniem i przekłada się pośrednio na efektywność wszystkich podejmowanych działań. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się integracja systemów informatycznych. Odpowiednie działania potrafią przynieść szybkie rezultaty, przekładające się na sprawność działania firmy.

Integracja systemów IT: na czym polega?

Każda osoba, która korzysta z oprogramowania komputerowego, z pewnością spotkała się z sytuacją, w której wykorzystywany program nie pozwalał np. na wykorzystanie efektów pracy czy odczytanie informacji w innym środowisku. Często trudne okazuje się także, chociażby korzystanie z zewnętrznych urządzeń, takich jak drukarki czy skanery, ze względu na niekompatybilność oprogramowania. To samo zjawisko – choć na zdecydowanie szerszą skalę – można również zaobserwować w narzędziach wykorzystywanych w firmach, w tym systemach zarządzania. Wówczas konieczne staje się opracowanie metody pozwalającej na wymianę informacji i współpracę pomiędzy różnymi środowiskami. Odpowiedzią staje się natomiast integracja systemów informatycznych, którą przeprowadzają firmy zajmujące się implementacją systemu informatycznego i dostarczaniem narzędzi IT dla biznesu jak np. Kotrak – https://kotrak.com/pl/oferta/integracja-systemow-informatycznych/.

W jakich sytuacjach warto pomyśleć o integracji systemów informatycznych?

Budowa i integracja systemów informacyjnych to skomplikowane zagadnienia. Z drugiej strony prężnie rozwijający się rynek sprawia, że wiele produktów jest niemal na wyciągnięcie ręki, w związku z czym nie trudno o sytuację, w której chęć rozbudowy posiadanego zaplecza IT przekłada się na pewnego rodzaju chaos, utrudniający lub uniemożliwiający wymianę informacji pomiędzy systemami i narzędziami. Integracja może przybrać jednak różne formy: szczególną rolę odgrywa integracja systemów informatycznych zarządzania, jednak często przedsiębiorstwa decydują się również np. na integrację poszczególnych aplikacji czy konkretnych narzędzi.

Koszt integracji systemów IT

Wydatki związane z integracją systemów informatycznych będą zależeć od kilku czynników. Jednym z najważniejszych okaże się oczywiście zakres prac: o ile prosta integracja programów, zapewniająca np. platformę do wymiany informacji, może kosztować kilka tysięcy złotych i być wdrożona stosunkowo szybko, inaczej będzie prezentować się integracja systemów informatycznych zarządzania. W zależności od złożoności projektu oraz jego założeń może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Wiele zależy jednak od dostawcy: im bardziej będzie profesjonalny, tym lepsze metody uda mu się dobrać, a to przełoży się na oszczędność zarówno czasu, jak i funduszy.

Integracja systemów informatycznych w fuzjach i przejęciach

Często spotykanym zastosowaniem integracji jest również integracja systemów informatycznych w fuzjach i przejęciach. Łączące się ze sobą podmioty, które od tej pory mają działać w ramach jednej organizacji, często wykorzystują zupełnie inne systemy i oprogramowanie. W takim przypadku integracja jest koniecznością, pod uwagę należy wziąć również szereg różnych czynników, w tym także tych o charakterze organizacyjnym, biznesowym i prawnym (dotyczącym, chociażby aktywnych licencji czy obowiązujących umów). W związku z tym integracja musi być odpowiednio przemyślana i skonsultowana z jak najszerszym środowiskiem. Dzięki temu pozwoli organizacji jak najszybciej osiągnąć zakładaną efektywność.

Published
Categorized as Other

By Viktor Greenwood

I have been interested in IT since 2005, and I have been working in IT since 2010. I like to solve problems, and in my free time I like to run in the wilderness.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *